0 زبان

اولین دیدار،اولین بوسه،باید با نقشه ستارگانش ثبت شود!

اولین دیدار،اولین بوسه،باید با نقشه ستارگانش ثبت شود!

اولین سالگرد ازدواجتونه؟ دنبال یه هدیه خاص میگردی؟ اسپشیال دیت تصویر ستارگان در تاریخ خاص شما را به تصویر میکشد

هدیه دادن آسمان کار سختی نیست! 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر