تیم حرفه ای ما

شبی که برای شما متفاوت بوده است! صور فلکی ، ستاره ها و منظومه ی شمسی در شب خاص شما از آسمان شهر شما چطور دیده می شدند؟ ماندگار کردن اتفاقاتی مثل سالگرد ازدواج یا تولد عزیزانتان با تابلوهای تاریخ ویژه، این کاری است که ما انجام میدهیم

مهدي کسايي
مالي
مهدي کسايي
رضا احمدي
خدمات
رضا احمدي
محسن زارع
مديريت
محسن زارع
علي رضايي
فروش
علي رضايي

پرفروشترین محصولات اسپشیال دیت

سوابق و نمونه کارهای ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد

سوابق حرفه ای ما

سوابق ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد