0 زبان

بانک صوت

جان جانانم، سالگرد گرفتن دستان مهربانت مبارک...!
1402/7/8

جان جانانم اکنون به جای دستانم دو بال طلایی می‌خواهمتا در زیباترین تاریخ تقویمبرای ستاره باران کردن شب سالگرد ازدواجمانتا اوج آسمان پرواز کنمو...

فروغ جونم تولدت مبارک...!
1401/10/26

فروغ جونم تو دقیقا همون اتفاق خوبه ی زندگی که برای هر کسی باید بیوفته مرسی که تو زندگیم اومدی.... تولد شما رو بهتون تبریک میگم تو خودت کادویی...

تابلو آسمان شب در تاریخ 25 فروردین 1360
1401/1/23
0 نظر

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

تابلو آسمان شب تاریخ 1394/04/24
1400/12/3

از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت...

تابلو آسمان شب - تاریخ 11 خرداد 1398
1400/11/21
0 نظر

ز جان خوشتر اگر باشد تو آنی

تابلو آسمان شب اسپشیال دیت - 2021-11-27
1400/9/3
0 نظر

HAPPY BIRTHDAY ROOZBEH.S

31th september 2021
1400/7/27
0 نظر

*ستاره شانس*